Начало

Добре дошли в интернет страницата на Районен съд - Свищов!

Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.

Съдът като институция

Съдебната власт защитава правата и законите на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.
Правосъдието се осъществява в името на народа.
Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.
Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България – Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Районен съд - Свищов е един от 5-те районни съдилища във Великотърновски съдебен район. Съдът обслужва община Свищов, включваща 16 населени места.
В съда работят трима съдии, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 16 съдебни служители.


Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове:

За получаване на информация за дело - дали е насрочено или има финализиращ съдебен акт по него, използвайте Справка за дело.
За достъп до публикуваните съдебни актове, моля натиснете бутон "Постановени съдебни актове" от менюто в ляво. Така ще може да търсите информация за конкретен съдебен акт по датата на неговото постановяване или датата на влизане на акта в законна сила. За получване на информация за съдебен акт по конкретно дело, може да ползвате и бутона "Търсене в сайта", където да въведете информация за делото във вида: № на делото/година, например: 356/2011.
Mоже да намерите информация за съдебните актове на Районен съд - Свищов и на централизирания интерфейс за публикуване на съдебните актове тук. Информацията за актовете от съответния ден ще е достъпна на същата дата след 17:15 часа.